Trong tỉnh

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đá

Nhằm từng bước đưa hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đá đi vào nền nếp, bảo đảm an toàn lao động theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, các ngành có liên quan của tỉnh và các địa phương đang tích cực thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động khai thác tại các mỏ đá.

Hoạt động khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng tại núi Thung Chuối, xã Đông Nam (Đông Sơn) bị tạm dừng hoạt động để bổ sung các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2021 đến nay, qua phản ánh của quần chúng Nhân dân và các phương tiện truyền thông, UBND tỉnh cùng với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đá trên địa bàn các huyện Thạch Thành, Nông Cống, Triệu Sơn, Đông Sơn và TP Thanh Hóa. Qua kiểm tra, UBND tỉnh đã tạm dừng khai thác 5 mỏ đá để hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Thông qua kiểm tra, các ngành có liên quan của tỉnh cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở cho các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm pháp luật về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đồng thời, phòng ngừa và ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; kiểm tra, xác minh, xử lý và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và phản ánh của cơ quan truyền thông. Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo kiên quyết không cấp phép cho các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản ven trục đường giao thông chính, khu du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đá ở một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, như: bụi, tiếng ồn trong khai thác, chế biến khoáng sản, vận chuyển đá xây dựng, một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm các quy định về khai thác khoáng sản...

Nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác, chế biến đá trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, bảo đảm an toàn lao động, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6560/UBND-CN ngày 17-5-2021 về việc tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đá trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép khai thác nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để đưa mỏ vào hoạt động theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khoáng sản; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường,... đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn có liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của các đơn vị trên địa bàn quản lý; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường; tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản đạt hiệu quả cao. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, chủ mỏ khai thác đá trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: baothanhhoa.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok