Xóa hơn 2 tỷ đồng tiền nợ thuế cho 2 DN cổ phần tại Hải quan TP.HCM

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 2415/QĐ-TCHQ ngày 26/7/2017 và Quyết định 2417/QĐ-TCHQ ngày 26/7/2017 xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 cho Tổng công ty XNK dịch vụ đầu tư vận tải biển Khánh Hòa và Công ty Liên hiệp XNK Tây Ninh (Tanimexco) với tổng số tiền hơn 2,117 tỷ đồng.

TOP ok