Đến nhà bạn ăn mừng rồi chém chết bạn

Cái đến nhà Long ăn mừng con trai Long đi xuất khẩu lao động. Rượu vào lời ra nên 2 người cãi nhau dẫn đến xô xát, Cái lấy dao phát cỏ chém chết Long.

TOP
ok