Vi khuẩn ăn thịt người Whitmore có thể gây tử vong trong vòng 48 tiếng

Nói đến vi khuẩn ăn thịt người (vi khuẩn whitmore) ai cũng nghĩ chỉ có trong những câu truyện kinh dị hay trong thế giới điện ảnh. Thế nhưng trên thực tế căn bệnh này đã được phát hiện từ năm 1911 tại một số quốc gia trên thế giới, nó xuất hiện tại Việt Nam từ 1936.

TOP
ok