Huawei đánh bại Apple tại Trung Quốc

Lần đầu tiên kể từ khi bị Mỹ liệt vào danh sách cấm vận, Huawei đánh bại mọi đối thủ, bao gồm cả Apple, giành lại vị trí dẫn đầu trên thị trường smartphone Trung Quốc.

Doanh số iPhone ở Trung Quốc giảm 30%

Doanh số iPhone tại Trung Quốc giảm 30% trong tuần đầu tiên của năm 2024, trong khi các đối thủ khác như Huawei vẫn tăng trưởng ấn tượng.

TOP
ok