Rắn độc cắn, nhập viện ngay

Ước tính mỗi năm nước ta có khoảng 30.000 người bị rắn độc cắn, nhiều người tử vong và số nguy kịch tính mạng rất cao, 13 - 14 % số người sống sót phải cắt chi, chi phí cấp cứu, chữa trị cực nặng!

Rắn độc cắn, nhập viện ngay

Ước tính mỗi năm nước ta có khoảng 30.000 người bị rắn độc cắn, nhiều người tử vong và số nguy kịch tính mạng rất cao, 13 - 14 % số người sống sót phải cắt chi, chi phí cấp cứu, chữa trị cực nặng!

TOP ok