Hà Nội chính thức tăng học phí mầm non, phổ thông công lập

Từ năm học 2017- 2018, mức đóng học phí đại trà của học sinh khối mầm non, phổ thông trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng. Theo đó vùng thành thị là 110 ngàn đồng/tháng/học sinh (tăng 30 ngàn), vùng nông thôn là 55 ngàn đồng/tháng/học sinh (tăng 15 ngàn).

TOP
ok