Bắt Chủ tịch một công ty tang lễ ở Nam Định

Ông Trần Đình Giao, Chủ tịch Công ty Dịch vụ tang lễ Hoàng Long ở Nam Định, bị xác định đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

TOP
ok