Thanh Hóa: Cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá tại khu vực nguy hiểm

Ngay sau khi Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 phát đi thông báo vận hành xả lũ hồ Cửa Đạt, các địa phương dọc bờ sông Chu như Thiệu Hóa, Thọ Xuân đã yêu cầu người dân không được đi lại, vớt củi, bắt dế, đánh bắt cá… tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết.

TOP
ok