Bổ nhiệm, chuẩn y nhân sự 5 tỉnh thành

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Ninh, Sơn La; UBND TPHCM, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bình Phước vừa trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo một số sở ngành, đơn vị trực thuộc.

TOP
ok