Khởi tố cặp đôi 9x môi giới bán dâm

Do quen biết nhiều "chân dài" có nhu cầu bán dâm để kiếm thêm, Đức và Oanh thỏa thuận với khách mua dâm với giá từ 2-2,5 triệu đồng, sau đó gọi các "chân dài" đến phục vụ khách.

TOP
ok