Nhà thầy giáo bị trộm hơn 1 tỉ đồng

Sau 1 ngày khi đi thăm người thân về, chủ nhà thấy nhà bị trộm cạy cửa. Thầy giáo là chủ nhà khai tổng giá trị tài sản mất hơn 1 tỉ đồng.

TOP
ok