Sẽ chẳng trở lại lần thứ hai

Kỷ niệm không chỉ là nỗi hoài niệm, tưởng nhớ trong tâm mà nó còn có giá trị nhất định của chúng khi trở thành động lực, sức mạnh của chúng ta ngày mai. Đó như là chứng nhân của cuộc sống, tình yêu hiện tại, tôi tin vậy…

TOP
ok