Trong nước

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh như trên tại Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung diễn ra tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) vào sáng 29/3.

Quyền Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu giao ước thi đua đề ra; phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm thi đua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh của các địa phương.

Quyền chủ tịch nước chứng kiến lãnh đạo các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Theo Quyền chủ tịch nước, hiện đã hết quý 1, thời gian tới rất cấp bách, cả nước đang tăng tốc để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cũng Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp. Do đó, việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng càng quan trọng.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: công tác thi đua khen thưởng vẫn luôn luôn là động lực để động viên, khích lệ cả hệ thống chính trị và nhân dân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra trong từng năm, từng giai đoạn. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, chúng ta phải làm cho các mô hình điển hình tiên tiến ngày càng nhiều hơn, tốt hơn để cái tốt lấn át cái xấu, những cái tích cực lấn át những cái tiêu cực.

Quyền chủ tịch nước nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng không được hình thức, phải thực chất và có sức lan toả.

Luật thi đua khen thưởng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Hiện nay Chính phủ đang ban hành và sắp ban hành các Nghị định tổ chức thực hiện, vì vậy, quán triệt cho tốt luật này để chúng ta triển khai thực hiện một cách trơn tru. Trong quá trình chuyển tiếp, Ban thi đua khen thưởng, hướng dẫn cho các địa phương để làm sao thực hiện phù hợp, đúng luật...

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý: Cần quan tâm sâu sắc đến việc biểu dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến của các tổ chức, không được làm hình thức. Phải khen thật, khen đúng người, đúng thời điểm, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội. Nếu chúng ta đưa một mô hình chẳng gây cảm xúc gì cho ai hết thì công tác thi đua khen thưởng không đạt yêu cầu, sẽ tiếp tục lệch hướng…

Với cụm thi đua, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, cần phát huy tối đa những tiềm năng lợi thế của từng tỉnh. Tỉnh nào cũng có tiềm năng lợi thế riêng, chúng ta phát huy tối đa tiềm năng lợi thế đó trong điều kiện chủ trương pháp luật, trong điều kiện bộ máy, trong điều kiện nguồn lực của địa phương. Cần có sự hợp tác để bổ trợ lợi thế cho nhau, đặc biệt hai vùng này có lợi thế rất khác biệt nên có thể hợp tác bổ trợ lợi thế cho nhau. Việc liên kết vùng phải là nhu cầu, không ai bắt buộc hết, chúng ta cần phải hợp tác, bổ trợ thì sẽ tạo ra sức mạnh chung cho cả vùng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên cũng đã tham gia lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024 dưới sự chứng kiến của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tác giả: Trần Sơn Tùng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok