Giáo dục

Quan Hóa (Thanh Hóa): Xét tuyển sai 43 học sinh vào trường dân tộc nội trú

Kỳ tuyển sinh vào lớp 6, Trường Phổ thông DTNT-THCS huyện Quan Hóa vừa qua có 43 học sinh được xét tuyển sai tiêu chí, nên phải tuyển lại.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Quan Hóa (Thanh Hóa).


Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) vừa ký kết luận kiểm tra việc xét tuyển đối với học sinh (HS) vào lớp 6, Trường phổ thông dân tộc nội trú – Trung học cơ sở (PTDTNT-THCS) huyện năm 2022-2023.

Sai sót trong tuyển sinh

Ngày 14/9 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa đã ban hành quyết định về việc kiểm tra công tác xét tuyển HS vào lớp 6 trường PTDTNT THCS Quan Hóa, huyện Quan Hóa năm 2022.

Theo kết luận, việc xét tuyển HS vừa qua đã xảy ra nhiều sai sót, buộc những cá nhân, tập thể có liên quan phải chịu trách nhiệm và khắc phục hậu quả.

Theo kết quả của đoàn kiểm tra, xác minh, ý kiến giải trình của các đơn vị, cá nhân có liên quan, cho thấy: Việc Trưởng phòng GD&ĐT tạo ban hành kế hoạch tuyển sinh là không đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản và thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ GD&ĐT và công văn số 845/SGDĐT- KTKĐCLGD ngày 13/4/2022 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Cũng theo kết luận kiểm tra của huyện nêu: “Tại điều 18 Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GD&ĐT quy định về những HS thuộc diện tuyển sinh vào trường PTDTNT, là: Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, nếu được UBND cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc diện tuyển sinh vào trường PTDTNT.

Trường PTDTNT được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm là con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng quy định tại khoản 1 Điều này ".

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Quan Hóa có 7 xã loại I, 8 xã loại II và không có xã loại III (xã đặc biệt khó khăn).

Như vậy, những trường hợp đủ điều kiện tuyển sinh vào trường PTDTNT-THCS Quan Hóa thuộc 36 thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban dân tộc.

Kết luận kiểm tra vụ việc của UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa).

Đối chiếu với quy định trên, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa, năm học 2022-2023 có các nội dung chưa phù hợp vì xét tuyển HS người dân tộc thiểu số ở tất cả các xã, thị trấn loại I, loại II trong toàn huyện là không đúng quy định theo Thông tư 01/2016/TTBGDĐT ngày 15/1/2016 của Bộ GD&ĐT.

Tuyển 5% học sinh dân tộc Kinh ở các xã, thị trấn loại 1, loại II trên toàn huyện là không đúng quy định theo Thông tư 01/2016/TT-BGDDT ngày 15/1/2016 của Bộ GD&ĐT. Bởi, các trường hợp này phải là con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Kế hoạch tuyển sinh đưa ra tiêu chí ưu tiên “HS có thành tích trong các cuộc thi văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao do cấp huyện tổ chức trở lên; HS mồ côi là con hộ nghèo, hộ cận nghèo; HS chưa có anh chị theo học tại trường; HS ở các bản xa trung tâm xã” là không đúng quy định hiện hành...”.

Xét tuyển sai tiêu chí 43 học sinh

Trong kỳ tuyển sinh vừa qua, Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa có 141 HS đăng ký. Trong đó, có 33 em có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (theo quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021) và 108 em ở ngoài vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đăng ký dự tuyển.

Tổng số HS trúng tuyển vào trường là 60 em, trong đó có 17/60 HS được tuyển đúng tiêu, còn lại 43/60 em được tuyển sai tiêu chí theo quy định tại Điều 18 Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT và hướng dẫn tại Công văn số 845/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 13/4/2022.

Do tuyển sinh sai quy định, nên số HS nêu trên đã về ăn học tại trường từ đầu năm học đến cuối tháng 9 vừa qua. Do đó, tính đến 29/9, nhà trường đã chi trả cho 1 HS được tuyển vào lớp 6, (năm học 2022-2023) là 3.062.959 đồng, gồm 2 khoản: Tiền trang cấp ban đầu và tiền học bổng. Tổng số tiền đã chi trả cho 43 HS được tuyển không đúng quy định là: 131.707.237 đồng.

Chiều 1/11, trao đổi với PV Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho rằng: “Việc để xảy ra các sai sót trên có nguyên nhân khách quan. Đó là, ngày 4/6/2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thì huyện Quan Hóa không còn xã loại III (đặc biệt khó khăn). Cũng từ thời điểm đó, trên địa bàn huyện chỉ còn 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐÐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc. Do vậy, phạm vi, đối tượng tuyển sinh bị thu hẹp, gây khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển sinh năm học 2022-2023.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Quan Hóa trong giờ lên lớp

Tuy nhiên, bên cạnh nguyên nhân khách quan, thì các sai sót trên cũng xuất phát từ nguyên nhân chủ quan. Đó là, các tập thể, cá nhân tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển sinh không chấp hành đầy đủ những quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của trường phổ thông DTNT; không kịp thời báo cáo, xin ý kiến xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức tuyển sinh”, ông Dũng nói.

Sẽ xử lý trách nhiệm

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, để xảy ra những sai sót nêu trên, trách nhiệm thuộc về Trưởng phòng GD&ĐT; các cá nhân thuộc phòng GD&ĐT được phân công phụ trách; Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; các thành viên của Hội đồng và Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Quan Hóa và đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện được phân công phụ trách.

Do đó, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa yêu cầu Phòng GD&ĐT phải xây dựng phương án, báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo việc xử lý, bố trí cho 43 HS được tuyển không đúng quy định học tập tại các trường THCS thuộc xã, thị trấn nơi cư trú.

Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyển sinh bổ sung đối với các những HS lớp 6 cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện nhưng chưa được tuyển đảm bảo theo đúng quy định.

Kết luận kiểm tra của UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa).

Trường PTDTNT THCS Quan Hóa có trách nhiệm phối hợp với Phòng GD&ĐT trong việc tuyển sinh, tiếp nhận, quản lý HS vào học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, nhà trường phải nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 131.707.237 đồng đã chi trả không đúng theo Luật Ngân sách năm 2015.

Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cũng giao Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo kết luận, báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý trách nhiệm đối với các các nhân có vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý.

Cũng theo ông Dũng, đối với số tiền mà nhà trường đã chi chế độ cho học sinh, thì hiệu trưởng Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa đã thực hiện đầy đủ, nộp tiền về kho bạc Nhà nước theo quy định. Đồng thời, huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh bổ sung 43 chỉ tiêu vào lớp 6 của Trường PTDTNT – THCS Quan Hóa theo đúng quy định.

“Chúng tôi đã yêu cầu những người liên quan vụ việc tổ chức gặp mặt phụ huynh của 43 HS để giải thích về những sai sót, công khai xin lỗi với phụ huynh, để người dân thấu hiểu và thông cảm.

Rất may, sau cuộc họp ấy, phụ huynh của các cháu cũng thông cảm và đồng ý đưa các cháu về trường THCS ở xã, thị trấn để tiếp tục học tập. Hiện nay, các cháu đã về học ổn định ở các trường THCS xã, thị trấn”, ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa).

Tác giả: Thế Lượng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok