Trong nước

Phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Công thương

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2956/QĐ-BCT về việc phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sẽ lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ. Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành; công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua khen thưởng và kỷ luật. Phụ trách ngành năng lượng; công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ; Văn phòng Ban cán sự Đảng; chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, điện lực. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng. Trưởng ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Công Thương. Trưởng ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ Công Thương. Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh sẽ chỉ đạo công tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, vì sự tiến bộ phụ nữ. Đồng thời, Thứ trưởng Trần Quốc khánh sẽ là Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế. Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và phòng vệ thương mại ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Á - Thái Bình Dương.

Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và phòng vệ thương mại ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Phi, Tây Á và Nam Á.

Phụ trách quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM, WTO cũng như các tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và quốc tế khác; chỉ đạo chung về các công tác liên quan đến thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Cục Phòng vệ thương mại, Đại diện của Bộ Công Thương (Phòng WTO) tại Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ. Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải sẽ chỉ đạo công tác trong lĩnh vực phát triển thị trường trong nước, xúc tiến thương mại, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim và khoáng sản (trừ lĩnh vực dầu khí và than), giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và phòng vệ thương mại ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Mỹ.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Mỹ), Cục Công nghiệp (đối với công tác liên quan đến công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim và khoáng sản), Cục Xúc tiến thương mại, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Nhà Xuất bản Công Thương, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp khối thương mại (Công ty Vật liệu và Xây lắp thương mại BMC, Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp,...).

Phụ trách công tác thông tin báo chí kiêm người phát ngôn của Bộ Công Thương. Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An sẽ phụ trách chỉ đạo công tác trong lĩnh vực dầu khí, than; quản lý thị trường. Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo; quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng; công tác phòng chống tội phạm; Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và phòng vệ thương mại ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Âu.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An sẽ là Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phụ trách công tác đảng đoàn thể.

Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Trực tiếp chỉ đạo Đảng ủy Bộ, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Âu), Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Tổng cục Quản lý thị trường, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực, Văn phòng Ban chỉ đạo các Dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí. Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực công nghiệp than - khoáng sản. Tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, điện lực. Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân sẽ chỉ đạo công tác trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xuất khẩu, nhập khẩu, xử lý các vấn đề liên đến cán cân thương mại và dịch vụ thương mại; nghiên cứu khoa học, công nghệ, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử và kinh tế số; công nghiệp hóa chất; công nghệ thông tin, môi trường; công tác phòng, chống lụt bão; phòng chống cháy, nổ và an toàn; công tác đào tạo.

Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Hóa chất, Cục Xuất nhập khẩu và các Viện, Trường thuộc Bộ. Thay mặt Bộ chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hoá chất.

Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Công Thương. Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Công Thương về phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, giúp việc cho Bộ trưởng trong công tác thanh tra, pháp chế; Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan. Trưởng ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, Trưởng ban phòng chống cháy, nổ và an toàn của Bộ Công Thương. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng phụ trách chỉ đạo công tác trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, đổi mới doanh nghiệp, công thương địa phương, kinh tế tập thể, công tác văn phòng, cải cách hành chính, công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác. Phụ trách công tác bảo vệ sức khoẻ - y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công Thương địa phương, Cục Công nghiệp (đối với công tác liên quan đến công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác), Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương. Thay mặt Bộ chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dệt may, bia - nước giải khát, thuốc lá, giấy, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp nhẹ.

Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023./.

Tác giả: Hạnh Vân

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok