Trong nước

Ông Trần Tuấn Anh thôi làm đại biểu Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho ông Trần Tuấn Anh (nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư khóa XIII) thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa.

Theo nghị quyết, ông Trần Tuấn Anh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa kể từ hôm nay 5.2.

Ông Trần Tuấn Anh

Việc xem xét, quyết định nêu trên căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Công văn số 9140-CV/VPTW ngày 31/01/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác nhân sự; Căn cứ ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn số 7518/MTTW-ĐCT ngày 01/02/2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 1974/MTTQ-BTT ngày 01/02/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 14/ĐĐBQH ngày 01/02/2024; xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Trần Tuấn Anh ngày 30/01/2024 và Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-BCTĐB ngày 02/02/2024 của Ban Công tác đại biểu.

Ông Trần Tuấn Anh sinh ngày 6/4/1964; quê quán ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi; trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngoại giao. Ông là con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Trước khi được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương từ tháng 2/2021 đến nay, ông Trần Tuấn Anh làm Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông từng giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok