Trong tỉnh

Nhiều vi phạm tại Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thanh Hoá

Nhiều vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng; thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng; sử dụng nguồn kinh phí thi đua khen thưởng tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hoá vừa được cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra, chỉ rõ.

Trụ sở Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hoá.


Cụ thể, về công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, cơ quan chức năng nêu rõ, năm 2021, Ban Thi đua - Khen thưởng chưa tham mưu đầy đủ cho Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện về công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chính Minh và tuyên truyền, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Cũng trong năm 2021, Ban Thi đua - Khen thưởng không tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm thi đua, khen thưởng; không tổ chức kiểm tra việc thực hiện, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, trong các năm 2019, 2020, Ban Thi đua - Khen thưởng chưa tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc tổ chức phong trào thi đua, thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Về công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng: Qua kiểm tra 116 hồ sơ khen thưởng năm 2019, cơ quan chức năng nhận thấy, đối với việc công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh” và “Cúp doanh nhân xứ Thanh”, Ban Thi đua - Khen thưởng chưa có thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hoá về kế hoạch xét tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh theo quy định.

Công tác thẩm tra hồ sơ và tổ chức xét chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu còn chậm, chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đối với các doanh nhân nhân dịp tổ chức Lễ vinh danh công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh" và “Cúp doanh nhân xứ Thanh”.

Một số trường hợp (35 doanh nghiệp) chưa đủ số điểm, điều kiện để được xét công nhận (tại thời điểm nộp hồ sơ), mặc dù hội đồng khen thưởng đã họp xét, thảo luận, thống nhất công nhận các trường hợp được khen thưởng, nhưng không ghi chép đầy đủ các ý kiến của các thành viên trong biên bản họp của hội đồng.

Kiểm tra 20 hồ sơ khen thưởng năm 2020, kết luận của cơ quan chức năng cho biết, Ban Thi đua - Khen thưởng chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xét tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đối với các doanh nhân nhân dịp tổ chức Lễ vinh danh chứng nhận sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu; không thực hiện việc công bố công khai để mọi doanh nghiệp đủ điều kiện có thể đăng ký theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 2892/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hoá tháng 5/2019 đến tháng 5/2022 là ông Đỗ Trọng Hùng. Ngày 16/5/2022, ông Đỗ Trọng Hùng được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Kiểm tra 120 hồ sơ khen thưởng năm 2021, cơ quan chức năng kết luận, đối với việc công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh” và “Cúp doanh nhân xứ Thanh”, Ban Thi đua - Khen thưởng không có thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hoá về kế hoạch xét tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu theo quy định.

Việc thẩm tra hồ sơ và tổ chức xét chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu còn chậm, chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xét tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đối với các doanh nhân nhân dịp tổ chức Lễ vinh danh công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh” và “Cúp doanh nhân xứ Thanh”;

Kết luận cũng cho thấy, năm 2021, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh được giao 02 chỉ tiêu (gồm 01 tập thể và 01 cá nhân) được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tặng bằng khen. Tuy nhiên, cơ quan này lại lựa chọn 02 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tặng bằng khen là chưa phù hợp với chỉ tiêu được giao.

Về kết quả sử dụng nguồn kinh phí về thi đua khen thưởng, đối với các đơn vị có các tập thể và cá nhân được khen thưởng, kế toán chuyển trả tiền cho đại diện của cấp trình khen thưởng để trao cho từng cá nhân. Tuy nhiên, Ban Thi đua - Khen thưởng không yêu cầu các đơn vị nhận tiền cung cấp danh sách chi trả tiền cho cá nhân (có người ký nhận, ngày tháng nhận tiền) là chưa đảm bảo quy định.

Việc thiết lập hệ thống sổ sách kế toán năm 2019, 2020, 2021 chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Thủ tục mua sắm một số gói thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn (mua khung bằng khen, thuê thêu cờ thi đua, thuê in phôi bằng khen) còn thiếu một số hồ sơ như: kế hoạch lựa chọn nhà thầu, biên bản về việc thương thảo hợp đồng….

Trước những vi phạm nêu trên, cơ quan chức năng khẳng định, trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng từ năm 2019 đến 2021.

Được biết, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2022 là ông Đỗ Trọng Hùng. Ngày 16/5/2022, ông Đỗ Trọng Hùng được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Người thay thế vị trí của ông Hùng là ông Lê Ngọc Khánh. Trước khi được bổ nhiệm Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hoá, ông Khánh giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Đông Sơn./.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok