Kinh tế

Nâng cao kiến thức quản trị Doanh nghiệp cho doanh nhân Nghệ An

Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An phối hợp với Hội truyền thông số Việt Nam, Trung tâm xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển, Sở kế hoạch và đầu tư tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp theo đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012-2015, có tính đến năm 2020.

Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian 3 ngày, gần 200 học viên đại diện cho các DN trên địa bàn tỉnh sẽ được tiếp thu các kiến thức liên quan đến Hội nhập kinh tế quốc tế; Giải pháp để vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại; Luật doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế; Chiến lược xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu.

Ngoài ra những giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp , văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân; phát triển kỹ năng cá nhân người lãnh đạo; Những chủ trương chính sách của tỉnh đối với DN và áp dụng khoa học trong kinh doanh; các kiến thức liên quan đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng và xuất khẩu cũng sẽ được các chuyên gia cao cấp kinh tế đào tạo trong đợt bồi dưỡng này.

Tác giả bài viết: Thu Vinh - Trường Ca

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok