Trong nước

Lúc dân cần, dân khó, có công an

Trả lời báo chí nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong 5 năm tới, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo và tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an

Do đó, lực lượng Công an nhân dân (CAND) chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ Công an Trung ương cùng toàn lực lượng sẽ tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là nghị quyết Đại hội XIII để làm cơ sở đổi mới toàn diện các mặt công tác.

“Thứ 2, lực lượng công an sẽ chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi tình huống; nắm tình hình từ khi khởi nguồn các phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia… CAND sẽ giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra bạo loạn khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước” - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Cũng theo Bộ trưởng, nhiệm vụ quan trọng thứ 3 của lực lượng CAND trong 5 năm tới là tổ chức hiệu quả chủ trương: “Kết hợp chặt chẽ hiệu quả kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh theo phương châm ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội để phát triển nhanh chóng bền vững. Đồng thời phải hết sức coi trọng phát triển để ổn định bền vững; xử lý hiệu quả, khoa học mối quan hệ này trong suốt quá trình bảo đảm ANTT”.

Đại tướng Tô Lâm thông tin thêm, 5 năm tới, lực lượng CAND sẽ đổi mới toàn diện và nâng cao các mặt công tác trong đó cần xác định một cách thực chất các giải pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Ngoài ra, lực lượng sẽ tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc về ANTT. Đại tướng nói: “Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong đảm bảo ANTT tại cơ sở theo phương châm trọng dân, gần dân; lúc dân cần, dân khó có công an”.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ: “Đặc biệt chăm lo cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh; tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra, sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự trong sạch vững mạnh, đoàn kết thống nhất; là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo các mặt công tác công an”.

Tác giả: XUÂN ÂN (LƯỢC GHI)

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok