Video

Kỹ năng ngăn ngừa hỏa hoạn trong gia đình

Cứ hai vụ cháy thì có một xảy ra trong gia đình, do bất cẩn trong đun nấu hay sử dụng điện.


.

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok