Kinh tế

Kho bạc Nhà nước giải thể, sáp nhập 43 phòng giao dịch

Cơ quan này sẽ rà soát, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ, để cải cách thủ tục hành chính.

Ông Tạ Anh Tuấn - Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước cho biết, sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định giải thể 43 phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đơn vị này chỉ đạo, hướng dẫn các Kho bạc thực hiện.

Kho bạc Nhà nước sắp xếp và tinh giản lại hệ thống.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước sẽ rà soát, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là về quy trình thu, chi ngân sách nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,… Việc này nhằm tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả của hệ thống Kho bạc Nhà nước theo đúng định hướng đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo ông Tuấn, việc giải thể và sáp nhập 43 phòng giao dịch phù hợp với xu hướng cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả trong khu vực công của Việt Nam cũng như trên thế giới. Ngoài ra, việc triển khai một loạt các đề án, dự án cải cách của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong thời gian qua cũng hỗ trợ, tạo điều kiện cho hệ thống trong quá trình triển khai.

Tuy nhiên, việc sáp nhập 43 phòng giao dịch cũng có một số tác động. Có thể có nơi, có lúc có cán bộ phát sinh những tâm tư nhất định, nhưng đây là những thách thức không lớn, ông cho hay.

Từ năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được 122 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, giảm trên 1.900 tổ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Tác giả: Thanh Lê

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok