Trong nước

Khai trừ Đảng 2 cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và Trần Vĩnh Tuyến

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng hai cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM là ông Nguyễn Thành Tài và Trần Vĩnh Tuyến.

Ngày 17/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo TP.HCM.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với các ông Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thành Tài và Trần Vĩnh Tuyến.

Đối với ông Nguyễn Thành Tài, Ban Bí thư xác định, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (từ năm 2008 đến năm 2011), ông Tài chịu trách nhiệm trực tiếp việc chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư, chuyển nhượng quyền đầu tư dự án; việc quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất, giá trị công trình xây dựng trên đất, giá thuê đất và chấp thuận giao đất, cho thuê đất trái quy định của pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ông Trần Vĩnh Tuyến trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phải chịu trách nhiệm trực tiếp ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án trái pháp luật; tạo điều kiện để một số cá nhân chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ông Trần Trọng Tuấn trong thời gian giữ chức vụ Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng thẩm định của thành phố, phải chịu trách nhiệm trực tiếp thẩm định, ký tờ trình và tham mưu cho ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Theo Ban Bí thư, vi phạm của các cá nhân trên là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước và đã bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền TP.HCM, gây bức xúc trong xã hội, phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok