Trong tỉnh

Huyện Hậu Lộc xử lý khối lượng lớn chất thải rắn sinh hoạt trong 6 tháng đầu năm

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song, trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Hậu Lộc đã xử lý được khối lượng lớn chất thải rắn sinh hoạt, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường.

Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá hiện có 23 xã, thị trấn với dân số lên đến hơn 180 nghìn người, mỗi ngày đang thải ra lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 100 tấn. Nếu không được thu gom, xử lý kịp thời, lượng chất thải này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân.

6 tháng đầu năm năm 2023, huyện Hậu Lộc đã thu gom, xử lý được hơn 160 nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường.

Xác định được tầm quan trọng trên, trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn huyện đã luôn chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của cấp trên đối với việc bảo vệ môi trường, đặc biệt trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn từ sinh hoạt. Đồng thời ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, mang lại hiệu quả cao nhằm xử lý tối đa lượng chất thải rắn được thải ra.

Cụ thể: Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; Công văn số 581/STNMT-BVMT ngày 31/01/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao chỉ tiêu thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại năm 2023 cho các huyện, thị xã, thành phố, UBND huyện Hậu Lộc đã ban hành các văn bản như: Công văn số 299/UBND-TNMT ngày 06/02/2023 về việc giao chỉ tiêu thu gom, xử lý chất rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 21/3/2023 về việc thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; Công văn số 916/UBND-TNMT ngày 10/4/2023 về việc tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện các văn bản: Công văn số 44/UBND-TNMT ngày 13/01/2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg thực hiện một số giải pháp cấp bách về tăng cường quản lý chất thải rắn; Công văn số 1472/UBND-TNMT ngày 7/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và tận dụng lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế làm phân vi sinh.

Từ việc triển khai trên, trong 6 tháng đầu năm 2023, ước tính có khoảng 16.354/18.835 tấn rác thải rắn sinh hoạt đã được thu gom, xử lý. Tỷ lệ thu gom toàn huyện ước đạt 87% (chỉ tiêu tỉnh giao 86,3%), riêng lượng rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng công nghệ đốt là 13.083 tấn (chiếm khoảng 80%), lượng rác thải sinh hoạt thu gom, xử lý bằng chôn lấp là 3.271 tấn (chiếm khoảng 20%).

Kết quả là vậy, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số vướng mắc cần được tháo gỡ như: Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung trên địa bàn huyện còn chậm triển khai, cùng với đó là những khó khăn trong việc xử lý rác thải tại các xã ven biển, nhất là lượng rác thải từ ngoài biển trôi dạt vào bờ (từ các vùng thượng lưu qua 2 con sông, đặc biệt là vào mùa mưa bão).

Thiết nghĩ, UBND tỉnh Thanh Hoá, Sở KH&ĐT sớm có hướng dẫn cụ thể trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp thông thường tại xã Minh Lộc; UBND tỉnh, Sở TN&MT quan tâm hỗ trợ kinh phí hàng năm cho địa phương đối với việc xử lý rác thải, nhất là xã Ngư Lộc, xã đặc thù của tỉnh. Qua đó cùng với huyện Hậu Lộc tiếp tục giải quyết hiệu quả hơn nữa lượng rác thải trên địa bàn, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường.

Tác giả: Đình Đông

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok