Trong tỉnh

Hậu Lộc, Thanh Hóa sẽ đấu giá 80 lô đất ở tạị khu Bái Vinh – Hiển Vinh trong quý II

80 lô đất ở với diện tích 210 – 224 m2 tại các lô đất thuộc mặt bằng số 01, khu Bái Vinh – Hiển Vinh dự kiến sẽ được UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa tổ chức đấu giá vào quý II năm nay.

UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thuộc mặt bằng quy hoạch khu dân cư nông thôn năm 2020 xã Quang Lộc được phê duyệt trước đó vào tháng 10 năm 2020.

Tổng diện tích 80 lô đất đấu giá là: 17.584 m2; lô số 01- 24 có diện tích 210 m2 /lô; lô số 25 - 80 diện tích: 224 m2/lô.

Mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn, xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch.

Hình thức giao đất là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất với thời hạn lâu dài.

Hiện trạng các lô đất đấu giá đã bồi thường giải phóng, cơ sở hạ tầng đã thực hiện, không san nền.

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và môi trường tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng khu đất.

Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào quý 2/2021.

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok