Trong tỉnh

Hàng loạt dự án lớn giãn tiến độ thi công

Gần đây, UBND tỉnh có Văn bản số 14415/UBND-CN về việc chấp thuận điểm dừng kỹ thuật đối với 03 dự án đang thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hàng loạt dự án lớn giãn tiến độ thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh nhận được đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại các Công văn số: 3329/SGTVT-TĐKHKT ngày 15/7, số 3474/SGTVT-TĐKHKT ngày 25/7 về việc điểm dừng kỹ thuật 03 dự án; Đường nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45, Quốc lộ 47; Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân (từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514) và đoạn đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý điểm dừng kỹ thuật đối với 03 dự án nêu trên, yêu cầu Sở Giao thông vận tải căn cứ kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025 được giao cho các dự án, phối hợp với UBND các huyện và các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện phù hợp với nguồn vốn đã được bố trí, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đồng thời phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các hạng mục của dự án. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét bố trí bổ sung vốn cho các dự án nêu trên để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok