Trong nước

Hai trường hợp sẽ được tăng lương hưu từ 1/7/2024

Khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, từ ngày 1/7/2024 sẽ có 2 trường hợp được tăng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện.

Hai trường hợp nào sẽ được tăng lương hưu từ 1/7/2024?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Nghị quyết thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 với số thu ngân sách nhà nước là hơn 1,7 triệu tỷ đồng.

Về thực hiện cải cách tiền lương, nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước

Như vậy, sẽ có 2 trường hợp được tăng lương hưu sau khi cải cách tiền lương, đó là:

+ Những người thuộc nhóm đối tượng điều chỉnh tăng lương hưu.

+ Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương

Mức lương hưu của người lao động được xác định dựa vào tỉ lệ hưởng và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Khi mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tăng thì mức lương hưu cũng sẽ tăng. Để được tăng lương hưu theo cải cách tiền lương mới, người tham gia bảo hiểm xã hội cần đáp ứng các điều kiện:

+ Đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu

+ Đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024

Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 quy định: Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ, cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ.

Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2024, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 61 tuổi, lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 56 tuổi 4 tháng. Tiếp đó, năm 2025, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 61 tuổi 3 tháng và lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 56 tuổi 8 tháng…

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn… có thể nghỉ hưu sớm hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định chung.

Như vậy, độ tuổi của người nghỉ hưu sớm vào năm 2024 theo quy định thấp nhất là 56 tuổi đối với lao động nam; 51 tuổi 4 tháng với lao động nữ. Năm 2025, lao động nam nghỉ hưu sớm nhất khi đủ 56 tuổi 3 tháng và lao động nữ nghỉ hưu sớm nhất khi đủ 51 tuổi 8 tháng…

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định. Nghĩa là, năm 2024, nhóm lao động đặc thù này nghỉ hưu muộn nhất khi đủ 66 tuổi đối với lao động nam và 61 tuổi 4 tháng với lao động nữ.

Khi nghỉ hưu, người thụ hưởng sẽ nhận về khoản tiền lương hưu đều đặn hằng tháng. Mức tiền lương nhận được phụ thuộc vào mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng và số năm đóng. Thời gian đóng càng dài, mức đóng càng cao thì mức hưởng lương hưu càng cao và ngược lại. Ngoài tiền lương, người thụ hưởng còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được chi trả phần lớn chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong suốt quá trình hưởng chế độ hưu trí.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok