Trong nước

Hai Bộ trưởng tham gia thí điểm 'chất vấn và trả lời chất vấn ngay'

Đại biểu nêu vấn đề trong một phút, người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi trong khoảng 3 phút.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ vừa ký văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 22 của cơ quan này.

Nội dung chất vấn gồm hai nhóm vấn đề chính. Thứ nhất, các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án luật Chính phủ trình Quốc hội; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...

Trách nhiệm trả lời chính cho nội dung trên là Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long. Ngoài ra, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và lãnh đạo một số bộ ngành cùng tham gia giải trình về những vấn đề liên quan.

Bộ Trưởng Chu Ngọc Anh và Lê Thành Long sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 22 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Nhóm vấn đề thứ hai là hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội. Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học-công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trách nhiệm trả lời chính nội dung này là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Cùng với đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ ngành tham gia giải trình những vấn đề liên quan.

Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại Uỷ ban thường vụ Quốc hội được tiến hành theo nhóm vấn đề, người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo trước khi trả lời chất vấn. Lần này, cơ quan thường trực của Quốc hội thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay”, theo hướng đại biểu nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút mỗi lần; người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu, thời gian không quá 3 phút mỗi lần (trước đây thường là nhiều đại biểu liên tục nêu câu hỏi và bộ trưởng trả lời chung sau đó).

Trường hợp đại biểu chưa thỏa mãn với câu trả lời thì có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận; thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên.

Phiên chất vấn được dự kiến tiến hành trong ngày 21/3 và tường thuật trực tiếp VTV, VOV.

Ngoài nội dung chất vấn, phiên họp thứ 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các dự án Luật Cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)...

Tác giả: Hoàng Thùy

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok