Trong nước

Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, 61 tuổi, quê thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tiến sĩ Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học tổng hợp Adecbaijan (Liên Xô cũ), Phó Thủ tướng Lê Thành Long bắt đầu sự nghiệp ở vị trí chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp. Ông sau đó trải qua nhiều cương vị khác nhau ở Bộ Tư pháp như thư ký Bộ trưởng, Vụ trưởng Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Từ tháng 3/2014 đến 10/2015, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 4/2016 đến nay, ông là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Tư pháp.

Ngày 6/6/2024, Chủ tịch nước đã ký Quyết định 496/QĐ-CTN bổ nhiệm đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long

Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi, chỉ đạo 9 lĩnh vực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 506/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cải cách tư pháp.

- Xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.

- Đặc xá.

- Phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội.

- Văn hóa; du lịch; thể dục, thể thao.

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi, chỉ đạo 5 Bộ

Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi, chỉ đạo 5 Bộ

Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm nhiệm vụ:

- Chủ tịch Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;

- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương;

- Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

- Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch;

- Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Quá trình công tác của Phó Thủ tướng Lê Thành Long

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok