Trong nước

Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang Từ Quốc Hiệu xuống làm Phó Giám đốc

Sau khi bị UBKT Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, ông Từ Quốc Hiệu bị miễn nhiệm chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang và được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc sở này.

UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang; đồng thời bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế trong thời hạn 5 năm đối với ông Từ Quốc Hiệu, từ ngày 1/8.

UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định giao bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang nhận bàn giao nhiệm vụ Giám đốc sở và phụ trách Sở Y tế từ ngày 1/8 đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Y tế.

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Từ Giám đốc xuống làm Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, ông Từ Quốc Hiệu được giao trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Y tế dự phòng, môi trường y tế từ tỉnh đến cơ sở (bao gồm tất cả các chương trình về y tế dự phòng từ tỉnh đến cơ sở); củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế thôn bản; xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, phường, thị trấn; Phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia; phòng chống ma túy, HIV/AIDS...

Trước đó, tại Kỳ họp 26, sau khi xem xét dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBKT Trung ương quyết định cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ông Từ Quốc Hiệu – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

Tác giả: Tiến Dũng

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok