Kinh tế

Đưa cổ phiếu DNE của Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng vào diện cảnh báo

Cổ phiếu DNE của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng vừa bị cơ quan chức năng đưa vào diện cảnh báo.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa ra Quyết định 299/QĐ-SGDHN về việc đưa cổ phiếu DNE của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng vào diện cảnh báo. Ngày áp dụng là 10/4/2023.

Quyết định nêu cơ sở xem xét là Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của DNE. Lý do đưa vào diện cảnh báo là báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày 10/4 – ngày cổ phiếu DNE bị đưa vào diện cảnh báo) phải có văn bản gửi Sở này để giải trình nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục.

Môi trường Đô thị Đà Nẵng có 15 ngày để giải trình và đưa ra phương án khắc phục

Theo tìm hiểu, báo cáo tài chính các năm qua của DNE luôn bị cơ quan kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan khoản tiền phạt 1,17 tỷ đồng. Đây là số tiền Môi trường Đô thị Đà Nẵng bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính vào năm 2018, sau khi doanh nghiệp này bị phát hiện có hành vi xả thải ra môi trường.

Khoản tiền phạt này luôn được DNE đưa vào báo cáo tài chính ở khoản mục “Phải thu khác” nhưng không xác định được đối tượng thu hồi cụ thể.

Đơn vị kiểm toán cho rằng, việc ghi nhận một khoản phải thu nhưng không có đối tượng nợ là chưa đúng với chế độ kiểm toán hiện hành. Theo quy định, chi phí phạt vi phạm hành chính, nếu không thể thu lại được từ cá nhân hay tập thể liên quan thì cần ghi nhận vào chi phí của kỳ phát sinh khoản phạt đó.

Ở các lần giải trình trước, Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, khoản tiền phạt nêu trên là vì hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng và chưa xác định được đối tượng chịu trách nhiệm cụ thể, do vậy công ty hạch toán vào mục “Phải thu khác”.

DNE cũng cho biết công ty đã trình HĐQT xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan để xác định đối tượng chịu trách nhiệm, khi đó sẽ hạch toán lại theo đúng chuẩn mực kế toán.

Năm 2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của DNE đều sụt giảm so với cùng kỳ, lần lượt chỉ đạt 240 tỷ và 5,8 tỷ đồng; trong khi các chỉ số này của năm 2021 lần lượt đạt 254,5 tỷ và 10,7 tỷ đồng.

Tác giả: Cao Thái

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok