Trong nước

Đoàn công tác Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Ngày 13/6, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng báo cáo tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2025); công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; định hướng tiếp tục đổi mới của thành phố trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Đình Trạc đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua, đồng thời cho rằng, Đà Nẵng cần tiếp tục phấn đấu trở thành đô thị lớn, sinh thái thông minh, là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống, đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Những kết quả đạt được của Đà Nẵng trong thời gian qua là căn cứ rất quan trọng để góp phần hình thành các nhận định, đánh giá chung trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Báo cáo của Đà Nẵng cũng là cơ sở để góp phần vào việc xác định phương hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, trình lên Đại hội XIV của Đảng.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, từ năm 1986 đến nay, cùng với cả nước, thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được tăng cường và phát huy. Đảng bộ thành phố kiên định và giữ vững mục tiêu, định hướng xã hội chủ nghĩa; triển khai sáng tạo các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và vận dụng phù hợp với thực tiễn của thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đà Nẵng đã tiên phong, triển khai nhiều chính sách đột phá như: đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao; quy hoạch, phát triển đô thị; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thể hiện tầm nhìn dài hạn đúng đắn với bước đi phù hợp trong từng giai đoạn… Kinh tế của thành phố Đà Nẵng đạt được mức tăng trưởng đáng kể: giai đoạn 2021-2023 tăng trưởng bình quân đạt 5,51%. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người năm 2023 đạt hơn 100 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ...

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cùng Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã trao đổi, thảo luận, chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong một số lĩnh vực.

Đoàn công tác cũng gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Đà Nẵng để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tác giả: Quốc Dũng

Nguồn tin: baotintuc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok