Trong nước

Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, với 100% ý kiến tán thành.

Chiều 15/4, tại Phiên họp thứ 32, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, với 100% ý kiến tán thành.

Theo đó, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024: Điều chỉnh tiến độ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp 8 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Bổ sung ba dự án vào Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 trình Quốc hội cho ý kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2024 theo quy trình một kỳ họp và theo trình tự thủ tục rút gọn.

Về dự kiến các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, dự kiến có 23 dự án luật cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, phần lớn các nội dung đã có sự đồng thuận, chỉ còn 7 dự án còn có ý kiến khác nhau, cần tiếp tục xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị các cơ quan của Quốc hội theo dõi các nội dung này cho ý kiến.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra.

Trước đó, trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật cơ bản thống nhất với đánh giá về những mặt tích cực cũng như những tồn tại, hạn chế (bao gồm cả nguyên nhân) của công tác lập, thực hiện Chương trình như được nêu tại Tờ trình của Chính phủ.

Về đề nghị lùi thời gian trình đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Ủy ban Pháp luật và Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành với đề nghị của Chính phủ.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được ban hành cách đây 17 năm, đến nay có nhiều vấn đề mới phát sinh, thay đổi so với thời điểm ban hành, do đó đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, Ủy ban Pháp luật, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách tán thành đề nghị của Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật đề nghị chỉnh lý tên gọi Nghị quyết thành Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An để phân biệt với Nghị quyết số 36 hiện hành và phù hợp với yêu cầu tại Nghị quyết số 39.

Về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ủy ban Pháp luật và Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật và cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ bổ sung dự án Luật vào Chương trình năm 2024.

Về 4 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Nhà giáo, Ủy ban Pháp luật, Thường trực các Ủy ban thẩm tra nội dung nhất trí với đề nghị của Chính phủ bổ sung 04 dự án Luật này vào Chương trình năm 2024, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao các cơ quan đã phối hợp chuẩn bị tốt hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp.

Về cơ bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với các nội dung. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, giao Thường trực Ủy ban Pháp luật hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Đồng thời, đề nghị các Ủy ban của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu các nội dung để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về mặt nội dung trước khi trình Quốc hội.

Đối với các nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét quyết định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Pháp luật chủ trì phối hợp với cac cơ quan hữu qua của Quốc hội, Chính phủ để giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị báo cáo và dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội.

Trong đó lưu ý, báo cáo cần phải có nội dung về đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và thời gian qua, có thể nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay để thấy rõ ưu điểm, nhược điểm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Chương trình; xác định yêu cầu nhiệm vụ của việc tiếp tục thực hiện Chương trình trong thời gian tới, trong năm 2025 và đến cuối nhiệm kỳ.

Về chương trình cụ thể, đề nghị nêu về 19 dự án, trong đó lưu ý một số dự án cần giải trình rõ hơn nội dung và tiến độ. Đồng thời, báo cáo phải nêu rõ những lưu ý đề nghị trong thời gian tới đối với mỗi cơ quan, đoàn thể, đại biểu Quốc hội.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok