Trong nước

Đề xuất xây dựng đạo luật quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước

Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước

Ngày 6/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu địa phương.

Trong tham luận gửi đến sự kiện này, Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội cho biết, theo Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tổng số 15 nhiệm vụ lập pháp về Quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh phụ trách theo dõi, đôn đốc với tiến độ được xác định cụ thể.

Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. (Ảnh: TTXVN).

Theo đó, có 4 nhiệm vụ phải hoàn thành trước 30/6/2022, trong đó: 3 nhiệm vụ lập pháp cần nghiên cứu, rà soát; 1 nhiệm vụ lập pháp cần nghiên cứu, xây dựng mới. Chính phủ đã hoàn thành các nhiệm vụ này.

4 nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 31/12/2023, trong đó: 1 nhiệm vụ lập pháp cần nghiên cứu, rà soát; 3 nhiệm vụ lập pháp cần nghiên cứu, xây dựng mới. Các nhiệm vụ này chưa đến thời hạn báo cáo.

7 nhiệm vụ phải hoàn thành trước 31/12/2022, trong đó: 2 nhiệm vụ lập pháp cần nghiên cứu, rà soát; 5 nhiệm vụ lập pháp cần nghiên cứu, xây dựng mới.

"Chính phủ đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, còn 1 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện. Đó là nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước với vai trò là Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh", tham luận nêu.

Theo Ủy ban Quốc phòng, An ninh, qua hoạt động rà soát, Chính phủ cho rằng tổ chức và hoạt động, gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước đã có quy định tại một số luật như Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Quốc phòng...

Tuy nhiên, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước chưa được toàn diện, nhiều quy định chưa cụ thể. Chính phủ đề xuất cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát thận trọng, kỹ lưỡng để có kiến nghị cụ thể trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh thấy rằng, Hiến pháp, Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia… cũng chỉ mới quy định mang tính nguyên tắc về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước với vai trò là Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

"Các luật, pháp lệnh được xây dựng, thông qua trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV không có quy định liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước với vai trò là Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh", Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh đánh giá.

Về nhiệm vụ này, mặc dù Chính phủ đã hoàn thành việc rà soát, nhưng lại chưa có báo cáo cụ thể. Do đó, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh đề nghị Chính phủ có báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát về nhiệm vụ này.

"Đồng thời, nghiên cứu về việc xây dựng một đạo luật chuyên ngành để quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước. Tuy nhiên, do đây là vấn đề lớn, liên quan đến nhiều văn bản luật, nên đề nghị Chính phủ cố gắng thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV hoặc trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI như Kế hoạch số 81 đã xác định", theo Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok