Video

Đầu bếp Nhật Bản dùng tay không để rán bánh trong dầu sôi

Nam đầu bếp nhúng tay trực tiếp vào chảo dầu sôi để rán hết chiếc tempura này đến chiếc khác nhưng vẫn không hề bị bỏng.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok