Trong nước

Đại tá Vũ Hữu Hanh giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định bổ nhiệm Đại tá Vũ Hữu Hanh giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 982 của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Theo đó, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hữu Hanh - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng - giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/8.

Đại tá Vũ Hữu Hanh.

Năm 2017, Thủ tướng quyết định thành lập Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng, trực thuộc Bộ Quốc phòng trên cơ sở tổ chức lại Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng là đơn vị đầu mối, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân.

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, là lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, đơn vị này góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc cả trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian mạng.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok