Trong nước

Đại biểu HĐND có quá nửa số phiếu ‘tín nhiệm thấp’ có thể xin từ chức

Đại biểu HĐND Đà Nẵng được lấy phiếu tín nhiệm mà có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Ngày 21/9, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) nghe báo cáo kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Riêng huyện Hòa Vang, Thường trực HĐND huyện tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo quy định.

Cụ thể, HĐND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm 2023 đối với 26 người giữ các chức vụ (nhiệm kỳ 2021-2026) do HĐND thành phố bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì Thường trực HĐND trình HĐND thành phố bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố, đồng thời giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

“Lấy phiếu tín nhiệm là dịp để các đại biểu thực hiện quyền giám sát đánh giá tín nhiệm. Người được lấy phiếu tín nhiệm phải làm thủ tục liên quan trước 45 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ. Danh sách lấy phiếu tín nhiệm là do Thường trực HĐND dự kiến, danh sách chính thức đưa ra tại kỳ họp thường lệ là sẽ thực hiện theo quy trình và trước kỳ họp sẽ có thảo luận biểu quyết chốt lại danh sách để lấy phiếu tín nhiệm”, ông Triết cho biết.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok