Trong nước

Chọn lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, được nhân dân tín nhiệm

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai lưu ý Hà Nam chọn cán bộ vào Ban Chấp hành khóa mới là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được nhân dân tín nhiệm.

Sáng 21/9, Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Hà Nam chính thức khai mạc. Hà Nam là địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tác động nhiều đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, Hà Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng XIII.

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao

Nhắc đến những kết quả quan trọng tỉnh Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, bà Mai ghi nhận địa phương đã chú trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, năng lực, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có chuyển biến tích cực.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh Hà Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao (bình quân đạt 10,1%/năm), cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần, thu ngân sách gấp 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Đặc biệt, tỉnh có mức thu hút đầu tư tốt, tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 16,55%/năm, đưa Hà Nam thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu về thu hút vốn FDI. Thương mại, dịch vụ phát triển, tạo tiền đề để địa phương trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục đào tạo và du lịch.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: Hoàng Hà.

Điều rất đáng ghi nhận là Hà Nam đã hoàn thành mục tiêu 100% xã nông thôn mới từ tháng 9/2019, là tỉnh thứ 4 trong toàn quốc có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 8/2020, tỷ lệ đô thị hoá đạt 37,15%.

Thay mặt Bộ Chính trị, bà Mai đánh giá cao những thành tích Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

“Kết quả đó tạo nền tảng quan trọng để Hà Nam tiếp tục phát triển nhanh, đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát triển chung của đất nước”, bà Mai nhấn mạnh.

Dù đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, Trưởng ban Dân vận Trung ương lưu ý địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế.

Đó là kết quả vừa qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một địa phương nằm trong quy hoạch vùng thủ đô, cửa ngõ phía nam Hà Nội, có vị trí trung tâm kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chỉ số năng lực cạnh tranh chậm được cải thiện; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, phân hoá giàu - nghèo có xu hướng tăng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao…

Lựa chọn cán bộ dám nghĩ, dám làm

Để Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ, bà Trương Thị Mai đề nghị đại hội thảo luận kỹ những hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Nhấn mạnh một số nội dung đại hội cần thảo luận, bà Mai đề cập bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường.

Theo bà, Hà Nam cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội về hợp tác, phát triển, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, bà Trương Thị Mai lưu ý địa phương chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân.

“Công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, bà Mai nhấn mạnh.

Song song với đó, cần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

Để nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Hà Nam đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển của nhiệm kỳ tới.

Đặc biệt, Hà Nam cần huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy lợi thế liên kết vùng, cửa ngõ thủ đô Hà Nội; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực lãnh đạo, quản lý.

“Phát triển kinh tế phải đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao phúc lợi, an sinh, có giải pháp giảm phân hoá giàu - nghèo, sao cho người dân Hà Nam được thụ hưởng những kết quả có được một cách công bằng, hợp lý nhất”, bà Trương Thị Mai nêu rõ.

Về công tác cán bộ nhằm bầu ra đội ngũ lãnh đạo địa phương nhiệm kỳ mới, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị đại hội phát huy dân chủ, lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành khóa XX.

Theo bà Mai, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Nam sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội đề ra, xây dựng tỉnh Hà Nam đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok