Du lịch

Chính thức thành lập Sở Du lịch Hà Nội

Sở Du lịch Hà Nội được thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch thành phố.

Sáng 21/9, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Sở Du lịch và quyết định đổi tên Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch thành Sở Văn hóa-Thể thao.

Chính thức thành lập Sở Du lịch Hà Nội

Việc thành lập Sở Du lịch xuất phát từ nhu cầu thực tế với vị trí là Thủ đô, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước, là trung tâm du lịch lớn của đất nước là cầu nối giữa du lịch Việt Nam với khu vực Quốc tế, cùng với những di sản văn hóa, di tích lịch sử và nét văn hóa độc đáo của người Hà Nội, lợi thế về nguồn lực tài nguyên, tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch.

Lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng bình quân hàng năm trên 10%, năm 2014 đạt gần 15,4 triệu lượt khách nội địa, 3 triệu lượt khách quốc tế và tăng gấp 2 lần so với năm 2010, chiếm tỷ trọng 40% so với cả nước, đóng góp vào GDP của thành phố…

Việc thành lập Sở Du lịch nhằm tăng cường hơn nữa hiêu quả quản lý nhà nước về du lịch, đẩy mạnh các chương trình hội chợ, quảng bá, xúc tiến du lịch... đưa du lịch phát triển thành một ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô.

Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết: “Chúng tôi sẽ khai thác hết tiềm năng thế mạnh về du lịch của Thủ đô Hà Nội trên các phương diện nguồn lực, tài nguyên tự nhiên, tiềm năng giá trị lịch sử văn hóa, nguồn lực con người, năng lực của các cơ sở lữ hành lưu trú.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý phát triển sản phẩm du lịch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đi vào chiều sâu, phát huy hơn nữa tiềm năng và lợi thế của du lịch Thủ đô, đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Hội nhập quốc tế cạnh tranh khu vực đưa ngành du lịch Thủ đô trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Tác giả bài viết: Diệu Linh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok