Trong nước

Chính phủ đề xuất sửa Luật Điện lực trong năm 2024

Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Thông tin trên được Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đề cập khi trình bày tờ trình của Chính phủ về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024 tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ngày 8/4.

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Chính phủ trình bổ sung 7 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Cụ thể: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Điện lực (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Nhà giáo.

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long. (Ảnh: quochoi.vn)

Về dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Bộ trưởng Tư pháp cho hay, Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (theo quy trình 1 kỳ họp).

Cũng trong năm 2024, theo ông Lê Thành Long, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua 2 dự thảo Nghị quyết theo quy trình rút gọn tại Kỳ họp thứ 7 là Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong tháng 7 và thông qua tháng 12 đối với Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Đối với Chương trình năm 2025, Bộ trưởng Tư pháp nêu, tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025), Chính phủ trình Quốc hội thông qua 7 dự án luật, bao gồm: Luật Việc làm (sửa đổi); Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Còn tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025), Chính phủ trình Quốc hội thông qua 9 dự án luật: Luật Cấp, thoát nước; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Đường sắt (sửa đổi).

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với đề nghị bổ sung dự án Luật Điện lực (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Tuy nhiên, có ý kiến chỉ rõ, phạm vi sửa đổi theo đề nghị của Chính phủ là sửa đổi toàn diện, thay thế Luật Điện lực hiện hành nên đề nghị chưa khẳng định ngay việc áp dụng quy trình xem xét, thông qua tại 1 kỳ họp mà vẫn theo quy trình tại 2 kỳ họp, tức là trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Đồng thời, các đại biểu đề nghị quy định rõ trường hợp dự án luật được chuẩn bị có chất lượng tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại 1 kỳ họp.

Tác giả: ANH NHẬT

Nguồn tin: vtcnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok