Trong nước

Chính phủ chốt thời hạn ban hành Nghị định chế độ tiền lương mới

Chính phủ yêu cầu hoàn thành xây dựng vị trí việc làm trước 31/3, ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới trong tháng 5.

Tại Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Chính phủ có những chỉ đạo quan trọng liên quan đến cải cách tiền lương.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Một phiên họp của Chính phủ. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước trước ngày 31/3; ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới trong tháng 5.

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu xác định rõ trách nhiệm từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Ngoài ra, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quý III năm 2024 để đầu năm 2025 tập trung cho đại hội Đảng các cấp, nhất là cấp xã.

Tác giả: CÔNG HIẾU

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok