Trong nước

Chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hai cựu lãnh đạo huyện

Hai cựu lãnh đạo huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vừa bị đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm vì liên quan đến nhiều sai phạm.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị vừa ký văn bản gửi Sở Nội vụ; thanh tra tỉnh; UBND huyện Buôn Đôn; ông Nguyễn Như Bút -nguyên Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn; ông Dương Văn Xanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn và ông Y Si Thắt Ksơr, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn về việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo kết luận của thanh tra tỉnh.

Nội dung văn bản cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Như Bút – nguyên Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Dương Văn Xanh – nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2016-2021 về những khuyết điểm, sai phạm theo kết luận thanh tra số 10/KL-TTr ngày 23/8/2022 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tại UBND huyện Buôn Đôn.

Đồng thời, đề nghị hai cựu lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn gồm các ông: Nguyễn Như Bút và Dương Văn Xanh trên làm bản tự kiểm điểm về những nội dung sai phạm, khuyết điểm và tự nhận hình thức xử lý đối với những sai phạm, khuyết điểm được nêu tại kết luận thanh tra số 10 nói trên và gửi về UBND huyện Buôn Đôn để tổng hợp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị ông Y Si Thắt Ksơr - quyền Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn từ ngày 1/10/2020 đến ngày 8/12/2020 báo cáo cụ thể về việc có thực hiện nhiệm vụ liên quan đến khuyết điểm, sai phạm đã được nêu tại tại kết luận thanh tra nói trên hay không. Trong trường hợp có liên quan thì thực hiện kiểm điểm theo đúng quy trình, quy định.

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm cá nhân theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để phục vụ họp kiểm điểm theo quy định...

Trước đó, vào tháng 8/2022, trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện nhiều sai phạm công tác phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, đầu tư xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đất đai tại UBND huyện Buôn Đôn.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok