Trong tỉnh

Bố trí tái định cư xen ghép cho 1.122 hộ dân có nguy cơ thiên tai cao

Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm công tác quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định

Thanh Hóa luôn quan tâm công tác quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Hiện nay, các huyện miền núi đã tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch các khu tái định xen ghép, tái định cư tập trung và tái định cư liền kề, để bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng thiên tai, có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn. Cụ thể, đã quy hoạch bố trí tái định cư xen ghép vào 150 điểm dân cư hiện có để bố trí cho 1.122 hộ. Quy hoạch tái định cư tập trung, tái định cư liền kề 51 điểm, với diện tích quy hoạch khoảng 128ha, để bố trí cho 1.724 hộ dân đến tái định cư. Trong đó có 17 điểm tái định cư tập trung, 34 điểm tái định cư liền kề.

Giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn các huyện đã bố trí tái định cư xen ghép và ổn định tại chỗ cho 2.868 hộ. Trong đó có 229 hộ được hỗ trợ theo Quyết định số 1776 với số tiền 4.660 triệu đồng; còn lại 2.639 hộ tái định cư xen ghép và ổn định tại chỗ, các huyện đã tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện thực hiện, không có hỗ trợ về kinh phí. Về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các thôn, các xã tiếp nhận các hộ đến tái định cư xen ghép với số tiền gần 4,4 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, đến nay đã đầu tư hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng. Trong 2 năm (2018, 2019), đã hỗ trợ khẩn cấp xây dựng 14 khu tái định cư để bố trí cho 659 hộ ra khỏi khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, với số tiền 204,214 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 4845/QĐ-UBND, ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh), đến nay, đã bố trí tái định cư xen ghép cho 145 hộ, đạt 24,82% mục tiêu đề án; đã đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng 4 khu tái định cư tập trung, bố trí cho 151 hộ đến nơi ở mới; 11 khu tái định cư tập trung, tái định cư liền kề đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các huyện đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư để bố trí nơi ở cho 389 hộ. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ cho đầu tư cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tập trung, tái định cư liền kề là 143.250 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân di chuyển đến nơi ở mới đang được các địa phương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ.

Tác giả: Thảo Chi

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok