Trong nước

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị bắt buộc đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị tất cả nam thanh niên đến tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học hoặc học nghề.

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thái Bình về việc sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự theo hướng tất cả thanh niên đến tuổi phải thực hiện xong nghĩa vụ quân sự mới được vào đại học.

“Cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, quy định theo hướng tất cả nam thanh niên đến tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự; sau đó mới được đi học đại học hoặc học nghề để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền cơ sở gọi thanh niên nhập ngũ”, nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình.

Trong văn bản trả lời cử tri tỉnh Thái Bình, Bộ Quốc phòng cho biết, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016; cùng với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn Luật được ban hành, điều chỉnh một số nội dung cơ bản như: Quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, đối tượng tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong thời bình; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tiêu chuẩn tuyển chọn về độ tuổi gọi nhập ngũ, sức khỏe, văn hóa, chính trị, đạo đức; chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân; chế tài xử phạt... đã tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự.

Sau hơn 7 năm thực hiện đã góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, đơn vị.

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, hàng năm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để bổ sung quân số cho các đơn vị thường trực và thay quân theo luật định, tạo nguồn lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao; góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện luật đã có những vướng mắc, bất cập nhất định; trong đó có một số vấn đề mà cử tri tỉnh Thái Bình đã phản ánh như việc thực hiện công bằng xã hội đối với mọi nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

"Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế đất nước còn hạn hẹp và nhiều yếu tố khác chi phối nên chưa thể gọi hết nam thanh niên nhập ngũ; hàng năm chỉ gọi nhập ngũ 3-3,2% trong tổng số thanh niên ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự", Bộ Quốc phòng cho biết.

Trước kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp thu, nghiên cứu, xem xét báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, đồng thời đề xuất Chính phủ và các bộ ngành bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật liên quan lĩnh vực nghĩa vụ quân sự để bảo đảm thống nhất, góp phần thực hiện công bằng trong công tác tuyển quân.

Kiến nghị thống nhất hướng dẫn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở địa phương và phúc tra ở đơn vị

Trong khi đó, cử tri Thái Nguyên đề nghị Bộ Quốc phòng có văn bản hướng dẫn để đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở địa phương và khám phúc tra sức khỏe ở đơn vị nhận quân. Nếu cần làm các xét nghiệm lâm sàng thì thực hiện ngay từ khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở địa phương để có kết luận chung, thống nhất.

Về việc này, Bộ Quốc phòng cho hay, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, còn để công dân không đủ sức khỏe nhập ngũ. Đó là thanh niên có di chứng chấn thương để lại, sẹo bỏng lớn, chấn thương sọ não chưa phục hồi, dương tính với ma túy, tâm thần. Những trường hợp này sau phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới phải bù đổi, loại trả.

Để khắc phục, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế đã phối hợp, xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nội dung này đã được nghiên cứu phù hợp, thống nhất quy định khám giữa địa phương và phúc tra sức khỏe của đơn vị nhận quân.

Bộ Quốc phòng đánh giá, sau hơn 7 năm thực hiện, Luật Nghĩa vụ quân sự giúp đảm bảo tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bổ sung cho đơn vị thường trực và thay quân. Luật đã tạo nguồn lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: bộ quốc phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok