Trong nước

Bộ Nội vụ lấy phiếu tín nhiệm Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và 4 Thứ trưởng

Chiều 25/8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo đó, Hội nghị tiến hành bỏ phiếu với Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và 4 Thứ trưởng: Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường và Vũ Chiến Thắng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ta quan tâm, chú trọng ở mọi cấp, mọi ngành và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Bà Phạm Thị Thanh Trà nhận định, điều này thể hiện tư duy mới trong đổi mới toàn diện về công tác cán bộ của Đảng ta; cũng là yêu cầu khách quan và quan điểm chỉ đạo về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, trình độ, bản lĩnh và năng lực, đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Bộ Nội vụ)

Theo Bộ trưởng Nội vụ, việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, được thực hiện theo định kỳ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Công tác lấy phiếu tín nhiệm giúp cán bộ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng bố trí, sử dụng cán bộ một cách khoa học; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin những nhân sự thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm đã hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; kê khai tài sản, thu nhập theo quy định và đã được gửi đến các cán bộ thuộc đối tượng ghi phiếu để nghiên cứu và cho ý kiến tại Hội nghị theo đúng quy định.

Bà Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nghiên cứu kỹ hồ sơ của các nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm, công tâm, trách nhiệm, phát huy đoàn kết nội bộ và đánh giá đúng mức độ tín nhiệm, bỏ phiếu khách quan, dân chủ.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm, trung thực, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok