Trong nước

Bộ Công Thương khẳng định bãi bỏ thực chất điều kiện kinh doanh

Sau khi VietNamNet đăng tải bài viết “Hé lộ về quyết định lịch sử của Bộ Công Thương” phản ánh ý kiến góp ý của các chuyên gia về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương, chiều 27/9 Vụ Pháp chế của Bộ đã có phản hồi.

Sau khi VietNamNet đăng tải bài viết “Hé lộ về quyết định lịch sử của Bộ Công Thương” phản ánh ý kiến góp ý của các chuyên gia về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương, chiều 27/9 Vụ Pháp chế của Bộ đã nhanh chóng có phản hồi.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ cắt bỏ nhiều điều kiện kinh doanh.


Đối với một số điểm trùng lặp trong các điều kiện đầu tư, kinh doanh được đề xuất cắt giảm theo Phụ lục Quyết định 3610a/QĐ-BCT liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, Bộ Công Thương khẳng định vẫn quyết tâm cắt giảm các điều kiện này theo các nguyên tắc đã được nêu rất rõ ràng tại điều 2 của Quyết định 3610a."

Đó là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần phải gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính...

Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) cho biết: Qua rà soát thì thấy chỉ có khoảng 6 điểm có sự trùng lặp này. Trùng lặp này là do việc chuyển đối từ Bảng tổng hợp toàn bộ các lĩnh vực, từ Nghị định 77 đưa vào Phụ lục riêng của từng lĩnh vực nên có sự trùng lặp.

“Vì vậy quan điểm là đã gạch bỏ là bãi bỏ các điều kiện trên”, Bộ Công Thương khẳng định.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cho biết đã ban hành Quyết định 3696 thành lập các Ban soạn thảo, Tổ biên tập có nhiệm vụ rà soát lại để đề xuất sửa văn bản. Khi ấy những trùng lặp này cũng sẽ được xử lý.

Riêng với việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử, đại diện Bộ Công Thương khẳng định rõ ràng là bãi bỏ thực chất.

Tác giả: L.Bằng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok