Video

Ủy ban bầu cử Thái Lan truất quyền ứng cử của công chúa

Ủy ban bầu cử Thái Lan đã bác tư cách ứng cử của công chúa Ubolratana.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP