Trong tỉnh

Thọ Xuân - Thanh Hóa: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển

Trong những năm qua huyện Thọ Xuân luôn được đánh giá là một trong những điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá.

Trong những năm qua với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy- HĐND-UBND huyện Thọ Xuân và các cấp, các ngành, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo các kênh trao đổi thông tin giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Hàng năm UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp đầu xuân để nắm bắt giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; triển khai đồng bộ các giải pháp về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư.

Từ sự quan tâm của huyện, sự cố gắng vươn lên của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã có sự đóng góp quan trong trong việc phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Cảng hàng không Thọ Xuân, Thanh Hoáq

Cảng hàng không Thọ Xuân, Thanh Hoá

Để phát triển doanh nghiệp mới, huyện Thọ Xuân đã giao cho các tổ chức đoàn thể chính trị huyện, vận động thành lập doanh nghiệp với nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập, các tổ chức chính trị đoàn thể:

Huyện đoàn; Hội Phụ nữ huyện; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh, đã làm tốt công tác vận động thành lập mới doanh nghiệp. Cùng với đó là phối hợp Đoàn thanh niên huyện xây dựng Kế hoạch số 45-KH/UBND-ĐTN ngày 05/4/2018 Tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Thọ Xuân khởi nghiệp” năm 2018;

Ngày 27/4/2018, diễn ra diễn đàn “Thanh niên Thọ Xuân khởi nghiệp” năm 2018, đã tổ chức ký ghi nhớ thành lập và phát triển Doanh nghiệp năm 2018 cho 30 ĐVTN. UBND huyện ban hành Công văn số 344/UBND-KTHT ngày 30/3/2018 về việc đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp ngay trong những tháng đầu năm 2018. Cùng với đó là tổ chức hội nghị, giao ban với các xã, thị trấn về tiến độ phát triển doanh nghiệp mới…

Thường trực UBND huyện tổ chức đối thoại với doanh nghiệp vào ngày 21 hàng tháng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đài truyền thanh huyện mở chuyên mục "Phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp của doanh nhân"; định kỳ một tuần ban hành 02 bài viết và 06 tin để tuyên truyền, vận động thành lập, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Trực tiếp phỏng vấn Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác phát triển doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý.

Thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2018, trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã thành lập mới được 200 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch .Phấn đấu số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn huyện năm 2019 là: 180 doanh nghiệp. Công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Thọ Xuân ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong năm 2018, dự ước số hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới khoảng 900 hộ, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 76,8%. Số hộ kinh doanh lũy kế đến hết năm 2018 là 6.170 hộ, số hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong năm 2017 là 120 hộ.

Tác giả: Thanh Lê

Nguồn tin: Thời Báo Doanh nhân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP