Trong tỉnh

Thanh Hóa sẽ thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị thảo luận phương án thành lập “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị xã, thành”.

Tại Hội nghị này, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa đã trình bày phương án thành lập “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành” trên cơ sở hợp nhất các Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông trên địa bàn. Trụ sở làm việc của “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành” sẽ được chuyển giao nguyên trạng về đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trạm, để phục vụ nhu cầu hoạt động.

 Ông Nguyễn Đình Xứng,

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì Hội nghị bàn phương án thành lập "Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành"

Thực tiễn hiện nay yêu cầu đổi mới hệ thống tổ chức, để nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập cho thấy: Việc hợp nhất các cơ sở nêu trên lại là cần thiết, nhằm bảo đảm hệ thống tổ chức tinh gọn, có năng lực tự chủ. Sự hợp nhất sẽ tập trung được nguồn lực, để hoạt động hiệu quả và đáp ứng tốt nhu cầu về cải cách hành chính trong giai đoạn tới.

Trong năm 2018, số lượng biên chế, hợp đồng lao động của “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành” này sẽ được hợp nhất, chuyển giao nguyên trạng từ đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng của các trạm nêu trên.

 Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa

Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa trình bày Đề án thành lập "Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành"

Từ năm 2019 trở đi, số lượng cán bộ làm việc của Trung tâm này sẽ được quyết định dựa trên chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được phê duyệt.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành” là một đơn vị phục vụ, không phải cơ quan tham mưu. Vì thế, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo cần phải nghiên cứu, xem xét lại chức năng, nhiệm vụ của nó trước khi thành lập. Đồng thời, phải đối chiếu xem những quy định trong hoạt động của trung tâm có phù hợp với các quy định khác của pháp luật hay không?. Bên cạnh đó, phải làm rõ quan hệ trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Trung tâm dịch vụ nông nghiệp với các trung tâm khác của Sở NN&PTNT”.

“Khi thành lập “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất bàn giao nguyên trạng về tổ chức nhân sự của các Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở NN&PTNT hoàn chỉnh lại phương án thành lập và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định” – ông Xứng chỉ đạo.

Được biết, sau khi thành lập, “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành” có chức năng triển khai công tác khuyến nông, công tác chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Tác giả: Văn Cương - Xuân Sơn

Nguồn tin: Báo Kinh tế nông thôn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP