Du lịch

Thanh Hóa: Công nhận điểm du lịch Di tích lịch sử văn hóa Núi và đền Đồng cổ

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 2260/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch Di tích lịch sử văn hóa Núi và đền Đồng cổ, xã Yên Thọ, huyện Yên Định.

Vẻ đẹp non nước hữu tình tại đền Đồng Cổ. Nguồn: Báo Thanh Hóa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Yên Định có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch Di tích lịch sử văn hóa Núi và đền Đồng Cổ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Yên Định triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch Di tích lịch sừ vãn hóa Núi và đền Đồng cổ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Đền Đồng Cổ nằm bên bờ hữu sông Mã, thuộc làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định. Đây là ngôi đền có lịch sử lâu đời nhất xứ Thanh, được xếp hạng Di tích lịch sử-Văn hóa cấp Quốc gia từ năm 2001. Đến năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa núi và đền Đồng Cổ. Hy vọng trong tương lai không xa, cùng với nhiều di tích nổi tiếng khác trên toàn tỉnh, Đền Đồng Cổ sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong hành trình du lịch xứ Thanh.../.

Tác giả: Như Thanh

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok